Historia

Dobrzyń nad Wisłą jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Pierwsza wzmianka o nadwiślańskim grodzie pochodzi z 1065 roku i umieszczona była w falsyfikacie mogileńskim. Konrad Mazowiecki około 1222 roku chcąc, bronić ziemie dobrzyńską przed atakiem Prusów sprowadził do Dobrzynia zakon Braci Chrystusowych. Materiały źródłowe podają, że w 1230 roku na mocy prawa Lubeckigeo Dobrzyń nad Wisła otrzymał prawa miejskie. W 1409 roku krzyżaccy podczas najazdu nadwiślańskiego grodu zniszczyli miasto i zamek. W późniejszych latach Dobrzyń nad Wisłą był jednym z ośrodków handlowych przebiegających przez Polskę wzdłuż rzeki Wisły. Lata 1655-1660 nie były łaskawe dla mieszkańców Dobrzynia, podczas potopu szwedzkiego miasto zostało ponownie doszczętnie zniszczone.

W wyniku rozbiorów Dobrzyń nad Wisła znajdował się początkowo pod zaborem pruskim następnie pod rosyjskim. 1918 rok był rokiem szczególnym dla całego kraju, dzięki czemu Dobrzyń nad Wisłą powrócił do Polski.

II Wojna Światowa w naszym mieście zakończyła się 22 stycznia 1945 roku uwalniając mieszkańców naszego miasta z okupacji hitlerowskiej.

Do najciekawszych zabytków Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła, które warto zobaczyć jest:

Góra Zamkowa na której znajdował się zamek braci Dobrzyńskich położony na wysokim brzegu z której rozciąga się przepiękny widok na rzekę Wisłę, która w niektórych miejscach posiada szerokość 3km.

Kościół Wniebowzięcia NMP. Zbudowany na przełomie XIII i XIV wieku. Kościół wraz z istniejącym klasztorem zamieszkały był przez braci franciszkanów do 1864 roku.

Mury kościoła Świętego Krzyża i św. Szczepana. Usytułowane na ulicy Farnej z nieistniejącego już kościoła zniszczonego podczas wojen szwedzkich.

Drewniany kościół w Grochowalsku z XVIII wieku. Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Świętego Krzyża w którym można zobaczyć, obrazy świętego Jana Nepomucena oraz obraz pokazujący ucieczkę Świętej rodziny do Egiptu.

Kościół Świętej Trójcy w Mokowie. Zbudowany w 1938 roku z obrazem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy oraz amboną w kształcie łodzi.

Zespół dworsko-parkowy w Dyblinie – wzniesiony w I połowie XIX wieku. Obecnie Szkoła Podstawowa.

Zespół dworsko-parkowy w Płomianach – wzniesiony w XIX wieku obecnie własność prywatna.

Ziemia Dobrzyńska jest jedną z najstarszych ziem w Polsce, szczegółowych informacji o naszej okolicy znajdą Państwo na portalu tworzonym przez historyków i pasjonatów Ziemi Dobrzyńskiej.